Kontakty

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA – Hlavní koordinátor projektu
Tel.: + 420 224 433 501
Fax: + 420 224 433 520
Email: milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz

Ing. Ivana Funková, MBA - Finanční a administrativní zajištění projektu
Tel.: + 420 224 433 501
Fax: + 420 224 433 520
Email: ivana.funkova@fnmotol.cz

Ing. Věra Mozrová - Finanční a administrativní zajištění projektu
Tel.: + 420 224 431 141
Email: vera.mozrova@fnmotol.cz